Level 9 Level 11
Level 10

UNIT 2B PART 1


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
notice
zauważyć
push your way through crowds of people
przepychać się przez tłumy ludzi
interact
nawiązywać wzajemne kontakty
feel
czuć; dotykać
Can you feel my forehead?
Czy możesz dotknąć mojego czoła?
deliver
dostarczyć
substitute
zamiennik
detailed description
szczegółowy opis
What was it like?
Jak było?
Then what happened?
I co się wtedy stało?
That's amazing!
To niesamowite!
How annoying!
Jakie to irytujące!
a large quantity of something
duża ilość czegoś
particular item
konkretny przedmiot