Level 12 Level 14
Level 13

UNIT 2B PART 4


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dress up
przebrać się, wystroić się
dress up as a character from a book
przebrać się za postać z książki
cage
klatka
chain
sieć sklepów
branch
oddział, filia
the previous day
poprzedniego dnia
announce
ogłosić
bring in
zatrudnić (eksperta) do konkretnego zadania
He was brought in to rescue the store.
Zatrudniono go, aby uratował sklep.
cut costs
ciąć koszty
hold
organizować (np. spotkanie)
The conference was held in Paris.
Konferencja odbyła się w Paryżu.
stock
mieć w zapasach, zaopatrywać
The company stocks my shop.
Ta firma zaopatruje mój sklep.
appeal to
oddziaływać, wpływać na
The advertisement appeals to young people.
Reklama oddziałuje na młodych ludzi.
differentiate
rozróżniać
jelly bean
żelek w kształcie fasolki
high street
główna handlowa ulica w mieście