Level 13 Level 15
Level 14

UNIT 3A PART 1


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
toddler
małe dziecko uczące się chodzić
pre-teen
dziecko między 9 a 12 rokiem życia
in his/her early twenties
w wieku 20-23 lata
in his/her mid-thirties
w wieku 34-36 lat
in his/her late forties
w wieku 47-49 lat
retired
na emeryturze
middle-aged
w średnim wieku
elderly
starszy
elderly people
starsi ludzie
forgetful
zapominalski
cheeky
bezczelny, zawadiacki
moody
humorzasty
naughty
niegrzeczny
mortgage
hipoteka
go clubbing
bawić się w klubach nocnych
have tantrums
mieć napady złości
settle down
ustatkować się
grown-up
dorosły
adulthood
dorosłość, dojrzałość
stage
etap
financially independent
niezależny finansowo
pension plan
plan emerytalny
nursery school
przedszkole