Level 1 Level 3
Level 2

UNIT 1A PART 2


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
straw
słomka
seaweed
wodorost
plastic-free
bez plastiku
low energy bulb
energooszczędna żarówka
oak wood
drewno dębowe
take apart
rozłożyć na części
We have to take this device apart.
Musimy rozłożyć to urządzenie na części.
entirely recyclable
w całości nadające się do recyklingu
snack bar
batonik
brainpower
zdolność umysłu
high in healthy fats
bogate w zdrowe tłuszcze
carbohydrates
węglowodany
ingredient
składnik
flavour
smak
complex
złożony, skomplikowany
a complex mathematical equation
skomplikowane matematyczne równanie
a wide range of modern colours
szeroka gama nowoczesnych kolorów
What about ...? / How about...?
Co powiesz na...?
I think it's too complex.
Uważam, że jest to zbyt skomplikowane.
That's not bad, but...
Nie jest to złe, ale...