Level 21 Level 23
Level 22

UNIT 4B PART 2


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
permit
pozwolenie
qualifications
kwalifikacje
reference
referencje
skills
umiejętności
vacancy
wolne stanowisko
grant / scholarship
stypendium naukowe
covering letter
list motywacyjny
attend a lecture
uczestniczyć w wykładzie
assist
asystować
apprenticeship
praktyka zawodowa
internship
staż
I completely disagree with that.
Kompletnie się z tym nie zgadzam.
I don't agree with that at all.
W ogóle się z tym nie zgadzam.
I think that's true because...
Uważam, ze to prawda, ponieważ...
Maybe that's true.
Może to prawda.
Personally I think...
Osobiście uważam...
I'd say that...
Powiedziałbym, że...