Level 22 Level 24
Level 23

UNIT 4B PART 3


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ultimate
ostateczny, podstawowy
ultimate decision
ostateczna decyzja
guide
przewodnik
involve
pociągać za sobą, wiązać się z
involve a great risk
wiązać się z dużym ryzykiem
shadow
cień; uczyć się czegoś nowego poprzez towarzyszenie komuś (np. w nowej pracy)
unpaid
niepłatny
get paid
dostać wypłatę
either way
tak czy siak
commit to something
angażować się w coś
reveal
ujawnić
regardless of
bez względu na
regardless of the price
bez względu na cenę