Level 28 Level 30
Level 29

UNIT 6A PART 2


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lose one's temper
tracić panowanie nad sobą
I lost my temper.
Straciłem panowanie nad sobą.
effectively
efektywnie
reasonable
rozsądny
deal with something
zajmować się czymś; radzić sobie z czymś
We'll have to deal with it.
Będziemy musieli sobie z tym poradzić.
They deal with this subject.
Oni zajmują się tym tematem.
genuinely
rzeczywiście, autentycznie
She seems to be genuinely honest.
Ona wydaje się być autentycznie szczera.
overworked
przepracowany
understaffed
mający niedobór personelu
The restaurant is clearly understaffed.
Restauracja wyraźnie cierpi na brak personelu.
vineyard
winnica
bear in mind
brać pod uwagę
apply
dotyczyć
This rule doesn't apply to me.
Ta zasada mnie nie dotyczy.
undercooked
niedogotowany
overcooked
rozgotowany
wholemeal
pełnoziarnisty
resolve
rozwiązać (np. problem)
receptive
otwarty (na pomysły, sugestie)
I'm receptive to your idea.
Jestem otwarty na twoje pomysły.
There is no point in doing it.
Nie ma sensu tego robić.