Level 2 Level 4
Level 3

UNIT 1B PART 1


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
affection
uczucie
assert
twierdzić; bronić (swoich praw)
She asserted that she was innocent.
Twierdziła, ze jest niewinna.
attract
przyciągać
attract attention
przyciągać uwagę
compassion
współczucie, litość
consider
rozważać
consider a possibility
rozważać możliwość
create
tworzyć
envy
zazdrościć
glamour
czar, urok
impulse
impuls
possess
posiadać
rebel
buntować się
rebel against parents
buntować się przeciwko rodzicom
rely
polegać
I wouldn't rely on him.
Nie polegałbym na nim.
response
odpowiedź
thought
myśl