Level 29 Level 31
Level 30

UNIT 6B PART 1


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
extraordinary
niezwykły
ordinary
zwyczajny
repellent
środek odstraszający (np. komary)
place
umiejscowić
window sill
parapet
crack
pęknięcie
lemon peel
starta skórka z cytryny
keep away
trzymać z daleka
absorb
wchłaniać
moisture
wilgoć
crumple
zgniatać
seal
zamknąć szczelnie, zakleić
seal an envelope
zakleić kopertę
stuff
wypchać, napełnić
stuff a bag with clothes
wypchać torbę ubraniami
restore
przywrócić
protein
białko
apply
nałożyć
apply sunscreen
nałożyć krem przeciwsłoneczny
rinse
spłukać
rub
wcierać
rub ointment into skin
wetrzeć maść w skórę