Level 35 Level 37
Level 36

UNIT 7B READING


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
buzz
gwar, wrzenie (np.. głosów); brzęczenie
The buzz of mosquitoes makes me crazy.
Brzęczenie komarów doprowadza mnie do szału.
We heard a buzz of conversation in the café.
Usłyszeliśmy gwar konwersacji w kawiarni.
crash-land
lądować awaryjnie
wizard
czarodziej
compete
konkurować
medieval
średniowieczny
railway track
tory kolejowe
draw
przyciągać
The picture on the wall drew my attention.
Zdjęcie na ścianie przyciągnęło moją uwagę.
meeple
pionek w kształcie człowieka
board game
gra planszowa
pop up
pojawić się
thrive
odnosić sukcesy, prosperować
Their company is thriving.
Ich firma świetnie prosperuje.
collaborate
współpracować
appeal
wpływać, oddziałowywać
They might wrongly appeal to children.
Mogą źle oddziaływać na dzieci.