Level 36 Level 38
Level 37

PRACTICAL ENGLISH 4: IS IT A CLUE?


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
after all
ostatecznie, przecież, w końcu
After all, we found a solution.
W końcu znaleźliśmy rozwiązanie.
That's fine.
W porządku.
to start with
po pierwsze
strict vegetarian
ścisły wegetarianin
strongly
głęboko, silnie
I strongly believe
Mocno wierzę
lower case
małe litery
eco-friendly detergent
detergent przyjazny środowisku
be keen on
lubić coś, być zapalonym do czegoś
I'm keen on swimming.
Lubię pływać.
save energy
oszczędzać energię
dryer
suszarka
hang out on the washing line
rozwiesić na lince do prania
kidnapper
porywacz
recognize
rozpoznać
loads of
mnóstwo, masa
loads of books
mnóstwo książek