Level 3 Level 5
Level 4

UNIT 1B PART 2


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
afford
pozwolić sobie na coś
afford to buy a car
pozwolić sobie na kupno samochodu
comfort
komfort, dobre samopoczucie; podnieść na duchu
desire
pragnąć; pragnienie
dirt
brud
expense
wydatek
impress
wywierać wrażenie
Her singing impressed the jury.
Jej śpiew zrobił wrażenie na jury.
luxury
luksus
profit
zysk
rest
odpoczynek, odpoczywać
suit
pasować
Will that suit you?
Będzie ci to pasować?
This dress suits you.
Pasuje ci ta sukienka.
According to the test...
Według testu...
It says that...
Tu jest napisane, że...
That's quite accurate.
To się nawet zgadza.
accurate
dokładny, precyzyjny
That's definitely me.
To zdecydowanie ja.
That's not me.
To nie ja.
That isn't accurate at all.
To się w ogóle nie zgadza.