Level 39 Level 41
Level 40

UNIT 8A PART 3


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
smooth
gładki
hydrated
nawodniony
actual
rzeczywisty, faktyczny
Are you talking about actual danger?
Mówisz o rzeczywistym niebezpieczeństwie?
indeed
naprawdę, doprawdy
The film was very good indeed.
Ten film był naprawdę dobry.
afterwards
potem, później
shiny
lśniący
go on forever
trwać w nieskończoność
total bliss
totalna rozkosz
exfoliation
złuszczenie
cleansing
oczyszczanie
Our campaign is called...
Nasza kampania nazywa się...
We think this campaign is vital because...
Uważamy, że ta kampania jest ważna, ponieważ...
Recent research suggests that...
Ostatnie badania wskazują na to, że...
Our plan has three main proposals...
Nasz plan ma trzy główne propozycje...
firstly
po pierwsze
secondly
po drugie
lastly
na koniec, wreszcie
We think you should support our campaign because...
Uważamy, że powinniście poprzeć naszą kampanię, ponieważ...