Level 40 Level 42
Level 41

UNIT 8B


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abbey
opactwo
castle
zamek
cathedral
katedra
palace
pałac
tower
wieża
passage
korytarz, przejście
row of seats
rząd siedzeń
solid
solidny
vertical
pionowy
post
słup
bury
pochować, pogrzebać (zmarłą osobę)
circular
okrągły
raised
podniesiony
inner
wewnętrzny
grave
grób
column
kolumna
tomb
grobowiec
defeat
pokonać
fleet
flota
reunify
ponownie jednoczyć
assassinate
dokonać zamachu
Which American president was assassinated?
Na którym amerykańskim prezydencie dokonano zamachu?
archer
łucznik
arrow
strzała
bow
łuk
helmet
kask, hełm
shield
tarcza