Level 41 Level 43
Level 42

UNIT 9A PART 1


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
surround
otaczać
entry code to a building
kod wejścia do budynku
memorize
zapamiętać
instantly
od razu, natychmiast
brilliant
genialny
He’s brilliant at remembering numbers.
Jest genialny w zapamiętywaniu cyfr.
sequence of digits
ciąg cyfr
swan
łabędź
handcuffs
kajdanki
remind
przypomnieć
Remind me about the meeting.
Przypomnij mi o spotkaniu.
This song reminds me of my childhood.
Ta piosenka przypomina mi o moim dzieciństwie.
elephant trunk
trąba słonia
unlikely scene
mało prawdopodobna scena
oxygen
tlen
instantly
natychmiast, jak tylko
She called me instantly she arrived home.
Ona zadzwoniła do mnie, jak tylko dotarła do domu.
convert
przetwarzać, przerabiać, rozkładać się
Can you convert a text file to a PDF?
Czy umiesz skonwertować plik tekstowy w PDF'a?
This table converts and the whole family can sit at it.
Ten stół się rozkłada i cała rodzina może przy nim siedzieć.
recall
przypomnieć sobie
I can't recall the title of this movie.
Nie mogę przypomnieć sobie tytułu tego filmu.