Level 42 Level 44
Level 43

UNIT 9A PART 2


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
memory
pamięć
memorable
zapadający w pamięć
memorable moment
moment zapadający w pamięć
memorably
w sposób zapadający w pamięć
memorize
uczyć się na pamięć
confidence
pewność siebie
confident
pewny siebie
confidently
z pewnością siebie
He confidently walked to the door.
Pewnym krokiem podszedł do drzwi.
emotion
emocja
emotional
emocjonalny
emotionally
emocjonalnie, z przejęciem
emotional strain
wysiłek emocjonalny
importance
waga, znaczenie
What is the importance of this research?
Jakie jest znaczenie tych badań?
important
ważny
importantly
w sposób istotny
accuracy
dokładność, precyzyjność
accuracy of calculations
dokładność obliczeń
accurate
dokładny, precyzyjny
accurate description
dokładny opis
accurately
dokładnie, trafnie
describe accurately
dokładnie opisać
personal
osobisty
It's a personal matter.
To sprawa osobista.
personally
osobiście
Personally I think...
Osobiście uważam...