Level 43 Level 45
Level 44

UNIT 9B PART 1


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reflect
odzwierciedlać; odbijać (w lustrze)
His actions reflected his character.
Jego czyny odzwierciedlały jego charakter.
refer to somebody
zwracać się do kogoś
He refers to me as his friend.
On nazywa mnie swoim przyjacielem.
appropriate
odpowiedni
appropriate for the situation
stosowny do sytuacji
come up
pojawić się, zdarzyć się
One difficulty came up.
Pojawiła się jedna trudność.
unsuitable
nieodpowiedni
go through
przetrwać
He’s gone through a lot recently.
Ostatnio dużo przeszedł.
nerve
Odwaga, czelność; nerw
Her nerve has helped her to tell the truth.
Jej odwaga pomogła jej powiedzieć prawdę.
board
wejść na pokład
call away
wezwać
set out
wyruszyć (w podróż)
sigh with relief
odetchnąć z ulgą
pass
mijać
He passed the library.
Minął bibliotekę.
The day passed quickly.
Dzień szybko minął.
courtyard
dziedziniec