Level 48 Level 50
Level 49

UNIT 10B PART 1


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cheat
oszukiwać, ściągać
essay
esej, wypracowanie
fail
nie zdać
multiple-choice
wielokrotnego wyboru
oral exam
egzamin ustny
pass
zdać
retake an exam
ponownie podejść do egzaminu
take an exam
zdawać egzamin
written exam
egzamin pisemny
revise for an exam
powtarzać materiał do egzaminu
true or false
prawda lub fałsz
mark
ocena