Level 49
Level 50

UNIT 10B PART 2


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dreaded
budzący postrach
hooting of car horns
trąbienie klaksonów
entrance exam
egzamin wstępny
scarce
ograniczony, niewystarczający
Food for birds is scarce in winter.
Nie ma wystarczająco jedzenia dla ptaków w zimie.
stake
stawka, udział
The stake is high.
Stawka jest wysoka.
cram
wkuwać (np. do testu)
paper
arkusz egzaminacyjny
chase
gonić
endurance
wytrzymałość, odporność
endurance tests
testy wytrzymałościowe
overall
całkowity, ogólny; w sumie
His overall score was quite high.
Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.
Overall, I think you did a good job.
W sumie myślę, że dobrze się spisałeś.
overseas
za granicą, zagraniczny
move overseas
przeprowadzić się za granicę
widely recognized
powszechnie rozpoznawalny