Level 5 Level 7
Level 6

PRACTICAL ENGLISH 1: A BAD START


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
issue
kwestia; wydawać
This is a very important issue.
To bardzo ważna kwestia
issue a permit
wydać pozwolenie
reference number
numer referencyjny
just about everything
prawie wszystko
toiletries
przybory toaletowe
personal belongings
rzeczy osobiste
Just a minute!
Chwila moment!
We're very sorry for the inconvenience.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
track
śledzić, namierzać
track the progress
śledzić postęp
backpack / rucksack
plecak
greyish
szarawy
canvas
grube płótno, brezent
It's medium size.
Jest średniego rozmiaru.
label
metka, etykieta