Level 8 Level 10
Level 9

UNIT 2A PART 3


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
replace
zastąpić
item
artykuł, przedmiot, punkt
the first item on the list
pierwszy punkt na liście
essential item
niezbędna rzecz
according to a survey
według badania
How far in advance do you book accommodation?
Z jakim wyprzedzeniem rezerwujesz nocleg?
luggage allowance
limit wagowy bagażu
look after
dbać, opiekować się
Will you look after my plants while I'm away?
Czy zatroszczysz się o moje rośliny, gdy mnie nie będzie?
get your car serviced
oddać samochód do serwisu
excess baggage
nadbagaż
realize at the last moment
zdać sobie sprawę w ostatnim momencie
out of date
nieważny, nieaktualny
go on a shopping spree
zaszaleć na zakupach
bargain
okazja (w sklepie)
That was a real bargain!
To była prawdziwa okazja!
whatever the reason
niezależnie od powodu
ridiculously expensive
absurdalnie drogie
sort of
tak jakby
get your revenge on
zemścić się na
sewing kit
zestaw do szycia
go completely out the window
przestać całkowicie działać, zanikać
become a fixture
stać się stałym elementem
pointless
bezsensowny
urge
pragnienie
I couldn't resist the urge to buy it.
Nie mogłem oprzeć się pragnieniu, aby to kupić.
obscure
mało znany
magnetic pull
przyciąganie magnetyczne