Level 2
Level 1

New level


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acidose
te hoog zuurgehalte
aciditeit
zuurgehalte
alkalische vloeistof, basische stof
base, loog, vloeistof met een pH hoger dan 7
alkalose
telaag zuurgehalte, base vergiftiging
calor
verhoogde weesfseltemperatuur
cicatrix
litteken
cella, cellula
cel
chromosoom
drager van erfelijke eigenschappen
cyto
de cellen betreffend
cytologie
leer der cellen
cytoplasma
de stof waaruit alle levende cellen opgebouwd zijn
epitheel
dekweefsel
extracellulair
buiten de cel gelegen
gameet
geslachtscel (zaadcel, eicel)
glandula
klier
intra
in, binnenin gelegen
intracellulair
in de cel gelegen
metabolisme
stofwisseling
meiose
reductiedeling, waarbij cellen met de helft van het oorspronkelijke aantaal chromosomen onstaan (gameten)
mitose
celdeling
musculus
spier
nucleus
kern
os
bot, mond
pH
zuurgraad, hoe lager de pH hoe zuurder de stof
protoplasma
de stof waaruit alle levende cellen zijn opgebouwd
túrgor
de normale spanning van de cel
zure vloeistof
vloeistof pH<7
zuurgraad
pH