Level 1 Level 3
Level 2

Opbouw menselijk lichaam


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abdomen
buik
autonome zenuwstelsel
zenuwstelsel dat buiten onze wil om werkt
cel
kleinste zelfstandig functionerende eenheid van het menselijke lichaam
centrale zenuwstelsel
staat onder invloed van de wil, hersenen en ruggenmergzenuwen
chromosomen
draden in de celkern waarin de ergelijke eigenschappen vast liggen
cytoplasma
de stof waaruit alle levende cellen opgebouwd zijn
dendriet
korte sterk vertakte uiloper van zenuwcel
dominant
overheersing van één gen over het andere
epitheel
dekweefsel
erytrocyt
rood bloedlichaampje
excretie
uitscheiding
externe secretie
afscheding naar buiten
gameten
voorplantingscellen
gen
deel van het chromosoom dat een ergelijke factor bevat
glandula
klier
gonaden
voortplantingsklier
heterozygoot
twee genen met verschillende erfelijke eigenschappen
homozygoot
twee genen met dezelfde ergelijke eigenschappen
hormoon
stof die in het lichaam wordt gemaakt door kleir met interne secretie en via de bloedbaan de werkzaamheid van bepaalde organene stimuleert of juist afremt
interne secretie
afscheiding naar binnen bv. bloed
lymfe
weefselvocht
mediastinum
gebied tussen beide longen
meiose
reductiedeling
metabolisme
stofwisseling
mitochondrieën
structuur in de cel die de energievoorziening van de cel verzorgt
mitose
celdeling
motorisch
beweging betreffend
musculi
spieren
neuriet
lange uitloper van zenuwcel
neuron
zenuwcel
nucleus
celkern
orgaan
samenstel van weefselsoorten met een specifieke functie
ovarium
eierstok
periost
beenvlies
peritoneum
buikvlies
pleura
longvlies
protoplasma
celinhoud inclusief de kern
recessief
ondergeschiktheid van één gen aan het andere
schede van Schwann
beschermende en isolerende laag om neuriet
secretie
afscheiding
sensorisch
de zintuigelijke waarneming betreffend
spermatozoön
maanelijke voortplantingcel, zaadcel
skelet
geraamte
synaps
plaats war de schakeling tussen twee neuronen of tussen een neuron en een spiercel zich voltrekt
testis
mannelijke zaadbal
thorax
borstkas
tractus
orgaanstelsel
tractus digestivus
spijsverteringsstelsel
tractus respiratorius
ademhalingsstelsel
tractus circulatorius
bloedvatenstelsel
tractus locomotorius
bewegingsapparaat
trilhaarepitheel
dekweefsel met daarop kleine trilhaartjes
vacuolen
holten in het cytoplasma gevuld met vocht
weefsel
groep cellen met dezelfde taak
zygoot
bevruchte eicel, cel die ontstaat bij samensmelting van twee gameten