Level 5 Level 7
Level 6

Past participle


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Agelueden
Invited (from alueden)
Bezuelt
Paid (from bezuelen)
Bruecht
Brought (from bréngen)
Geduecht
Thought (from denken)
Gedronk
Drunk (from drénken)
Entscheet
Decided (from entscheeden)
Fonnt
Found (from fannen)
Geflunn
Flown (from fléien)
Gefrot
Asked (from froen)
Gefuer
Drove/went (from fueren)
Gesinn
Seen (from gesinn)
Ginn
Become (from ginn)
Gaangen*
Went (from goen)
Gehaangen*
Hung (from hänken)
Héieren
Heard (from héieren)
Gehollef
Helped (from hëllefen)
Geholl
Got (from huelen)
Gehat
Had (from hunn)
Giess
Ate (from iessen)
Iwwersat
Translated (from iwwersetzen)
Kaaft
Bought (from kafen)
Kascht
Cost (from kaschten)
Komm
Came (from kommen)
Kritt
Got/received (from kréien)
Gelaf
Run (from lafen)
Gelies
Read (from liesen)
Gemaach
Done (from maachen)
Geruff
Called (from ruffen)
Geschlof
Slept (from schlofen)
Geschwommen*
Swum (from schwammen)
Gewiescht
Been (from sinn)
Gesot
Said (from soen)
Gestanen*
Stood (from stoen)
Getraff
Met (from treffen)
Ugefaangen*
Started (from ufänken)
Gewosst
Knew (from wëssen)