Level 8 Level 10
Level 9

Prepositions


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
op +Akk +Dat
auf/zu
bei +akk +dat
bei
an +akk +dat
in
vun +akk +dat
von
virun +akk +dat
vor
hannert +akk +dat
hinter
iwwer +akk +dat
über
ënner +akk +dat
unter
nieft +akk +dat
neben
un +akk +dat
an
mat +dat
mit
no +dat
nach
aus +dat
aus
säit +dat
seit
tëscht +dat
zwischen
zu +dat
in/zu
laanscht +akk
entlang
duerch +akk
durch
ronderëm +akk
um
fir +akk
für
ouni +akk
ohne
ech sti virun der Dier
I am standing in front of the door
ech gi virun d´Dier
I go in front of the door
d´Brout keeft hien an der Bäckerei
he buys bread at the bakery
Schéi Kleeder kritt een zu Paräis
one can get fashionable clothes in paris
d´Nathalie geet an de Kino fir de Film ze kucken
Nathalie goes to the cinema to watch the film
d´Julie spillt tëscht 17 auer an 18 Auer Tennis
Julie plays tennis between 17 and 18 o'clock
Mir iessen am Restaurant
We eat at the restaurant
si schafft an der Crèche w
she works at the creche w
Lëtzebuerg läit tëscht der Belsch an Däitschland
Luxembourg is between belgium and germany
Zu Paräis schlofen ech meeschtens bei Frënn
in paris i mostly stay with friends
d´Biller hänken un der Mauer
the pictures hang on the wall
d´Bicher sinn um Regal
the books are on the shelf
d´Sue sinn am Portmonni m
the money is in the purse
Den Auto steet an der Garage
the car is in the garage
Den Hond sëtzt ënnert der Terrass
the dog sits beneath the terrace
d´Jenni ass zu Paräis op der Ausstellung
Jenni is in paris at the exhibition