Level 15 Level 17
Level 16

New level


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
thơ
시간
thời gian
시계
đồng hồ
시골
quê
기금치
cải bó xôi
시끄러운
ồn ào
시내
con suối
시력
tầm nhìn
시민
dân thường
시원한
mát mẻ
시작하다
bắt đầu
시장
chợ
식목하다
trồng cây
식사
bữa ăn
식초
giấm
신맛
vị chua
신문
báo chí
신발
Giày
신사
người lịch thiệp
신체
thân thể
실을 꾀다
xỏ chỉ
실수
sai lầm
심다
trồng cây
심부름
việc vặt
심장
trái tim
심판하다
xét xử
싱크대
bồn rửa bát
싸다
rẻ
싸우다
đánh nhau
gạo
쌍둥이
sinh đôi
쌓다
chất đống
총을 쏘다
bắn súng
쑤시다
đau ê ẩm
쓰다
sử dụng
쓰러뜨리다
đánh đổ
đắng
hạt giống
씨가
xì gà
씹다
nhai
씻다
rửa