Level 1 Level 3
Level 2

New level


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
모든 사람들은 각각의 방법을 가지고 있다
Mỗi người có một cách làm việc riêng
누가 내 얘기를 하는지 귀가 간지러워요
Ai đó đang nói về tôi hay sao ấy mà tai tôi thấy ngứa quá
간호사가 모든 환자의 온도를 쟀다
Y tá đo nhiệt độ của tất cả bệnh nhân
옷을 매다는 갈고리
móc treo quần áo
갈비 먹어 볼까요?
Chúng ta ăn thử sườn nướng nhé?
얘가 갈색곰이지?
Đây là gấu nâu đúng không?
갈퀴로 낙엽을 긁다
Cào lá rụng bằng cái cào
정확히 가려운 곳을 긁다
gãi đúng chỗ ngứa
쥐가 갉다
Bị chuột ăn, chuột gặm
시각, 청각, 미각, 후각,촉각의 다섯 가지 감각이다
Thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác là 5 giác quan
눈을 감고 노래 가사와 멜로디를 음미해 보세요
Hãy nhắm mắt lại và thưởng thức ca từ và giai điệu của bài hát
감옥에 어떤 사람을 감금하다
Giam người nào đó vào tù
이거는 감자튀김인가요?
Cái này là khoai tây chiên đúng không?
네가 감히 할 수 있겠느냐?
Anh dám làm không?
갑자기 긴장 돼요
Tự nhiên thấy căng thẳng quá
값싼 것은 오래 사용하지 못해요
những thứ rẻ tiền không dùng được lâu đâu