Level 2 Level 4
Level 3

New level


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
강은 이곳에서 두 줄기로 갈라진다
ở đây sông rẽ ra làm hai nhánh
그녀에 대해 환상을 갖지마라
Đừng có ảo tưởng về cô ấy
나는 어떤 책도 갖고 있지 않다
Tȏi khȏng có quyển sách nào cả
큰일 난 것 같아요
Chắc là lớn chuyện rồi
개새끼야!
Ê cái thằng kia!
개구리 올챙이 적 생각 못 한다
ếch lại quên thời là nòng nọc
계획의 개략
khái lược kế hoạch
개미처럼 작게 쓴 글자
chữ viết ly ti như con kiến
개짖는 소리
tiếng Gâu Gâu
그는 다리가 부러져 거동이 불편해요
Chân anh ta bị gãy nên cử động khó
거리가 멀다
một trời một vực
거미인
người nhện
거미줄
mạng nhện
거북이 걸음처럼 느리게 가다
Đi chậm như rùa
거울을 비추다
soi gương
야생 거위
Ngỗng Trời
시간이 거의 다 됐어요
Gần hết thời gian rồi
그는 역사의 흐름을 바꾼 거인이다
Ông ấy là người vĩ đại thay đổi lịch sử
거주민 등록을 하고 싶어요
Tôi muốn đăng ký cư trú
거짓말해?
Cậu nói xạo hả?
피부가 거칠다
làn da thô
건강 잘 챙기세요
Anh giữ gìn sức khoẻ nha
다리를 건너다
đi qua cầu
길 건너편
bên kia đường
책을 친구에게 건네주다
trao quyển sách cho bạn
건초
cỏ khô
건포도
nho khô
공원에 걸어요
Đi bộ trong công viên
머리가 검은색이에요
Tóc mình màu đen
겁내다
Làm cho sợ hãi
갑자기 조금 겁나네
Tự nhiên thấy hơi sợ
게걸스럽게 먹다
ăn tham
우리는 가솔린을 다 써버렸어요
Chúng tôi đã dùng hết xăng
나는 손가락을 가시에 찔렸어요
Tȏi bị gai đâm vào ngón tay
몸은 크지만 게으려요
to xác mà lười
시간은 모든 마음의 상처를 치유한다
thời gian hàn gắn mọi vết thương trong lòng