Level 4 Level 6
Level 5

New level


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
우리 아버지는 고물 수집하는 것은 좋아해요
Bố tôi thích sưu tầm đồ cổ
곡선-직선
đường cong - đường thẳng
그는 곤충학자예요
Ông ấy là nhà côn trùng học
그녀는 다리가 길고 곧다
Chân cô ấy dài và thẳng
가는 날이 장날
Người tính không bằng trời tính
골무
cái khung
곰 중에서 북극곰은 제일 큽니다
trong họ nhà gấu thì gấu bắc cực lớn nhất
원래 곱슬머리세요?
Tóc cậu xoăn tự nhiên à?
가 볼 만한 곳이 어디에요?
Nơi nào đáng để đi?
통풍이 잘되고 넓은 공간
không gian thoáng đãng
요즘 하노이 공기가 안 좋아요
Dạo này không khí ở Hà Nội không được tốt
공작은 큰 새입니다
chim công là loài chim lớn
폐수공장
nhà máy nước thải
백설공주와 일곱 난쟁이
Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn
세상은 불공평해도 세월은 공평하다
Cuộc đời tuy bất công nhưng thời gian thì công bằng
가도 오도 못하다
tiến thoái lưỡng nan