Level 7 Level 9
Level 8

Sijainnit


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mediaanitaso
jakaa kehon oikeaan ja vasempaan puoliskoon tarkalleen keskeltä
sagittaalitaso
tarkoittaa mediaanitason suuntaisia tasoja, jotka jakavat kehon pystysuorassa osiin
frontaalitaso
jakaa kehon pystysuorassa suunnassa etu- ja takaosiin ja on siis suorakulmassa sagittaalitasoja vastaan
horisontaalitaso
on vaakasuora taso, joka on kohtisuorassa molempia edellisiä vastaan
anteriorinen
etummainen, etupuolinen, edessä
posteriorinen
takapuolinen, takana, taaempana
ventraalinen
vatsanpuoleinen
dorsaalinen
selänpuolinen
inferior
alempana, alhaalla
superior
ylempänä, ylhäällä
kraniaalinen
päänpuoleinen
kaudaalinen
hännän-, peränpuolinen
mediaalinen
keskiviivan puoleinen
lateraalinen
kauempana keskiviivasta
proximaalinen
tyvenpuoleinen, vartalonpuoleinen
distaalinen
kärjenpuoleinen, vartalosta poispäin
superficialis, superfisiaalinen
pinnallinen
profundus
syvä
externus, externaalinen
ulkopuolinen, ulkona
internus
sisäpuolinen, sisällä
transversus, transversaalinen
poikittainen
longitudinalis, longitudinaalinen
pitkittäinen
radiaalinen
peukalon puoleinen
ulnaarinen
pikkusormen puoleinen
fibulaarinen
pikkuvarpaan puoleinen
tibiaalinen
ison varpaan puoleinen
palmaarinen
kämmenen puoleinen
plantaarinen
jalkapohjan puoleinen
perifeerinen
kaukana keskuksesta sijaitseva
sentraalinen
keskuksessa tai sen lähellä sijaitseva