Level 5 Level 7
Level 6

Where?


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
níbo?
where?
níbo ni (àwọn) ilé ìyàgbẹ́ wà?
where are the toilets?
òun nì yìí
here you go
kékeré
just a little
mo rò bẹ́ẹ̀
I think so
mi ò gbà
I don't agree
àti èmi náà
me too
ràn mí lọ́wọ́
can you lend me a hand?
kí ni nọ́mbà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ?
what's your phone number?