Level 2
Level 1

verbz [top1000+random]


234 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take steps
podjąć kroki
accompany
towarzyszyć
acknowledge a claim
uznać roszczenie
advert to
nadmienić o
advise
powiadomić, poradzić
amount to
stanowić, wynosić
appoint
ustalać, wyznaczyć, mianować
arrange a meeting
zorganizować spotkanie
ascertain
upewniać się, stwierdzać, ustalać
consist (of)
składać się (z czegoś)
be biding upon
być wiążącym dla
fasten
zamykać, zapinać, zawiązywać (syn: buckle)
obtain
otrzymywać, dostawać, zdobywać
occur
występować, zdarza się
catch
zrozumieć, dosłyszeć
discharge
spłacić długi, rozładować, wyrzucać z pracy
draw up
sporządzić umowę
enclose
załączyć
fix an appointment
ustalić termin spotkania
flood
zalać, powódź, potop (syn: spate)
get going
rozpoczynać, wyruszać (syn: commence)
grant
przyznać (np. nagrode)
hesitate
wahać się, być niezdecydowanym, zwlekać
incur
ponosić (koszty)
invalidate
unieważnić (syn: cancel, repeal)
make remittance
dokonać przelewu pocztowego
manufacture
produkować, wytwarzać (syn: produce)
neglect
pomijać, zaniedbywać (s: omit)
pay off
spłacać (syn: repay)
postpone
odłożyć, przełożyć
precede
poprzedzać
reimburse
zwracać (sb for sh: komuś koszty czegoś)
strengthen
umocnić (syn: reinforce)
settle
załatwić, uregulować
seek
poszukiwać
copy
ściągać od kogoś
sow
siać
sigh
wzdychać
retain
zachowywać, trzymać
vary
zmieniać, urozmaicać
nod
skinąć (głową), kłaniać się, przytakiwać
undertake
przyjąć, podjąć
imply
dawać do zrozumienia, insynuować
play truant
wagarować
swot
wkuwać
confine
(to) ograniczać do, poprzestawać (na czymś)
struggle
walczyć, borykać się, szamotać
conduct
prowadzić, przeprowadzać, zachowywać (się)
evaluate
oceniać, określać, szacować (syn: estimate, assess)
cite
cytować, przytaczać (syn: quote)
wander
wędrować, przemierzać (syn: ramble, hike, roam)
wipe
wycierać, zamazać
remark
spostrzegać, robić uwagi
condemn
potępiać, krytykować, ganić (s: censure)
gaze
uporczywie patrzeć, gapić się (syn: stare)
dare
ośmielać się, odważać się
suspend
zawieszać, wstrzymywać, odraczać (~syn: postpone)
flee
frunąć, uciekać
reverse
odwracać, zamieniać, cofać się (syn: revert, ~retract)
knit
robić nadrutach, spajać, łączyć
murmur
pomrukiwać, bełkotać
prompt
podpowiadać, pobudzać, zachęcać
await
oczekiwać (kogoś)
induce
skłaniać, nakłaniać (syn: instigate)
situate
umieszczać, zlokaliziwać, usadowić (syn: position)
abolish
znosić, obalać, kasować (syn: refute)
undermine
rujnować, podkopywać, podmywać
witness
być świadkiem, świadczyć
allege
domniemywać, utrzymywać że, oświadczać
buzz
bzyczeć
cater
obsługiwać, dostarczać, zaopatrywać
concede
przyznawać, uznawać, oddawać
interfere
wtrącać się, kolidować, dokuczać (syn: interrupt)
resemble
przypominać z wyglądu, być podobnym
insert
wkładać, umieszczać, wkładka
plead
błagać, bronić, tłumaczyć się
fetch
iść i przynieść, pójść po kogoś
spring
skakać, pękać
spin
kręcić (się), obracać (się) (~s: squirm)
breed
rozmnażać, powielać, hodować
boost
promować, zachwalać, polepszyć
opt
optować, woleć
drain
drenować, osuszać, zużywać
intervene
przeszkadzać, interveniować
pick
zrywać, zbierać, rwać
descend
schodzić, spadać, runąć
grasp
chwytać, ściskać (syn. grip)
incur
ponosić, narażać
rescue
odratować, odbić, zbawić
embrace
obejmować, przyjmować (oferte), ściskać
spread
smarować
conceal
ukrywać, zatajać
cling
przylgnąć, trzymać się kurczowo
leap
przeskakiwać, skakać
advocate
popierać, zalecać
bleat
beczeć (jak owca)
splash
chlapać, plusk, bryzg
wheeze
charczeć
snore
chrapać
scratch
drapać
gurgle
bulgotać
whistle
gwizdać, gwizdek
groan
jęczeć
clap
klaskać
murmur
mruczeć (syn: purr, mumble)
snort
parskać
squeak
piszczeć (s: screech, squawk)
purr
prychać
croak
rechotać
gasp
sapać
tap
stukać
crunch
chrupać
hiss
syczeć
bark
szczekać
rustle
szeleścić
hoot
trąbić, gwizd pohukiwanie
creak
trzeszczeć
whirr
warkotać (syn: cackle)
howl
wyć
boo
wygwizdać
swallow
połykać
assert
twierdzić, zapewniać, wykazywać
contradict
zaprzeczać
plant
sadzić
water
podlewać
stew
dusić (potrawę)
strip
zdejmować, rozbierać (się)
tip
dawać napiwek, przechylać, wywracać
upset
przewracać, martwić, denerwować
aid
pomagać, wspomagać (syn: support)
centre
ześrodkować, centrować
classify
klasyfikować, segregować
crack
roztrzaskiwać, rozbijać (syn: crash, smash)
creep
pełzać, czołgać się, skradać
decrease
zmniejszać
deem
uważać, sądzić
dispose
sprzedać, rozmieszać, rozporządzać
dissolve
rozpuszczać, rozwiązywać
dump
wyrzucać, zrzucać
endorse
podpisywać, popierać, zatwierdzać (~s: corroborate)
formulate
formułować, opracować, przedstawić
market
sprzedawać, wprowadzać na rynek
scatter
rozrzucać, posypywać
schedule
planować, harmonogram prac, wykaz
ship
przewozić (syn: carry)
spare
oszczędzać, odstępować (coś), pożałować czegoś (~syn: stint)
stage
wyreżyserować
sue
pozywać
tempt
kusić, nęcić, namawiać
vanish
niknąć, znikać, ginąć
commence
rozpoczynać, zaczynać, wszcząć (syn: get going)
depict
przedstawiać, opisać, malować
enquire
dowiadywać się, badać sprawę, pytać
erect
budować, wznosić, naprężony
halt
utykać, zatrzymać się, zawahać się
hunt
ścigać, uganiać się, polować
inspect
badać, sprawdzać, kontrolować (s: supervise)
omit
pomijać, zaniedbywać, ominąć (syn: neglect)
originate
zapoczątkować, tworzyć, powstawać
praise
wychwalać, sławić (syn: laud, glorify)
seal
stawiać pieczęść, potwierdzać, zaklejać
smash
rozbijać się, rozwalać (syn: crack, crash)
tighten
zaciskać, napinać, naprężyć (s: taut)
tuck
podwijać pod siebie, chować, wkładać
amend
poprawiać, wnosić poprawki
arouse
budzić, wzbudzić, podniecać (seksualnie)
bow
zginać, wyginać, łuk
circulate
puszczać w obieg, krążyć, rozprowadzać
cool
chłodzić, studzić
couple
szczepiać (wagony), łączyć, wiązać, kojarzyć
depart
opuszczać, odchodzić, odjeżdżać (s: leave)
deprive
pozbawiać, odbierać prawa, odwołać
drown
topić, zagłuszać
embark
ładować, okrętować się
entail
wymagać, spowodować
figure
wyobrażać, (out) obliczać
fling
rzucać, chlusnąć
reassure
pocieszać, pokrzepiać, wspomagać (syn: comfort)
revive
odżyć, otrzeźwić, regenerować (s: regenerate)
reluctant
niechętny, oporny
sentence
skazywać kogoś, osądzać (syn: convict)
shed
zrzrzucać, rozpraszać, uronić
slam
trzaskać, przytrzasnąć
spill
rozlewać, wysypywać, rozchlapać
stem
tamować, powstrzymywać
summon
wzywać, wołać, zwoływać
supplement
uzupełniać, dopełniać, suplementować
suppress
tłumić, zlikwidować, przydusić
surprise
zaskakiwać, sprawić niespodziankę
thrust
pchać, szturchać, wbić, wrzucać
tour
podróżować, obchodzuć, zwiedzać
weaken
osłabiać, słabnąć, wyczerpać (syn: wilt)
widen
poszerzać, rozszerzać (syn: broaden)
bounce
odbijać się, skakać, wpadać
calm
uspakajać, uciszać, koić (syn: soothe, allay)
characterize
charakteryzować, oznaczać
clutch
ściskać kurczowo, chwytać mocno, łapać (syn: cling)
confer
naradzać się, przyznać, nadać (komuś dyplom)
conform
dostosować, dostroić
confuse
wprawiać w zakłopotanie, gmatwać, mieszać (syn. disconcert)
convict
skazywać, uznawać winnym (syn: sentence)
counter
sprzeciwiać się, odparować (syn: refute, rebut)
dictate
dyktować, nakazywać
forbid
wzbraniać, zabraniać (syn: prohibit)
grip
chwytać, trzymać
long (for sth)
tęsknić za czymś (syn: yearn)
position
ustawiać, rozstawiać, ulokować (s: situate)
proclaim
ogłaszać, stanowić, świadczyć (o czymś) (syn: state)
strain
naprężać, nadwyrężać, odcedzić
stroke
głaskać, muskać
substitute
zastąpić, substytuować
supervise
nadzorować, doglądać, kontrolować
toss
podrzucać, kołysać czymś
abuse
nadużywać, wykorzystywać, znieważać, lżyć
accumulate
gromadzić, zbierać, akumulować
arm
uzbrajać się
attain
osiągać, dochodzić, wskórać
carve
rzeźbić, wycinać, cyzelować, strugać
cheer
dopingować, wiwatować, osładzać
compel
zmuszać, kazać, przymuszać
crawl
podlizywać, czołgać się, wlec się, płaszczyć się
curl
zakręcać, okręcać, lok, kędzior (syn: frizz)
differentiate
stanowić różnicę, odróżniać, różnić się
dip
zamoczyć, pochylać, obniżyć się
divert
odwracać (kierunek), (entertain) bawić
embody
ucieleśniać, zawierać
exert
wywierać, wytężać, używać
honour
szanować, uświetniać, uczcić
inhibit
zakazywać, hamować, powstrzymywać, ~ed person: powściągliwa osoba
obey
przestrzegać czegoś, słuchać, być posłusznym (syn: abide)
penetrate
przejść, przebić, wgryzać się
presume
sądzić, przypuszczać, zakładać, ośmielać się coś zrobić
prevail
zwyciężać, panować, wymóc
pronounce
wymawiać, wydawać wyrok, ogłosić