Level 2
Level 1

T9: El reformisme dinàstic


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1902
Segona etapa de la Restauració
1899
Maria Cristina fa confiança al nou líder conservador per formar un govern
Setembre de 1899
Tancament de Caixes
1901
Torna el torn dinàstic
1912
その時までpartits del torn dinàsticって大きな大切さ
1899-1903
Successió de Silvela i Sagasta
1907
Llei d'administració local
1907
Llei electoral
Entre 1910-1912
Atracció de certs sectors populars (liberals)
1912
Llei de reclutament
1911/1912
Conflictes laborals
1914
Llei de mancomunitats
1912
Assassinat de Canalejas