Level 3 Level 5
Level 4

Fitxa cap de setmana owo


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Partit Conservador
Maura, Dato
Partit Liberal
Canalejas, Romanones, García Prieto
PSOE Partido Socialista Obrer Español, f.1879
Pablo Iglésias, Julián Besteiro, Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero
UGT Unión General de Trabajadores (sindicat)
Pablo Iglésias, Julián Besteiro, Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero
1916
Desaparició de Unió Federal Nacionalista Republicana
Lliga Regionalista, f.1901
Fransesc Cambó, Enric Prat de la Riba
IEC Institut d’Estudis Catalans
Pompeu Fabra
Unión Republicana (coalició), f. 1903
Nicolás Salmerón, Alejandro Lerroux, Vicent Blasco Ibáñez
P. Republicano Radical, f.1908
Alejandro Lerroux
Centre Nacionalista Republicà, f.1906
Lluís Domènech i Montaner
Solidaritat Catalana (coalició) f,1906
coalició de partits sorgida com a resposta a l'assalt al Cu-Cut!
Conjunción Republicanosocialista f.1910
Aconsegueix 27 escons i la primera representació del PSOE al parlament
CNT Confederación Nacional del Trabajo, f.1910
Salvador Seguí (noi del sucre), Ángel Pestaña, Joan Peiró
Solidaritat Obrera
Mitjà de comunicació escrit de la CNT, conegut popularment com a «la Soli»
Mancomunitat de Catalunya f.1914
Presidents: Enric Prat de la Riba (1914-17), Josep Puig i Cadafalch (1917-23), Alfons Sala (1923-25)
Irmandades da fala, f.1916
organització per a l’impuls del gallec, vinculat al diari A Nosa Terra (1916)
P. Tradicionalista, f.1919
prové del carlisme, un dels seus líders és Juan Vázquez de Mena
Somatén, f. 1919
Bandes de ciutadans armats que actúen de força bruta al servei dels poderosos (patronal, empresaris i classe política) per reprimir el moviment obrer. Institucionalitzat com a cos armat per Primo de Rivera i vigent durant tota la Dictadura franquista
sindicats lliures
Sindicats impulsats per la patronal per contrarresstar la força de les organitzacions obreres
PCE Partido Comunista de España f.1921
José Díaz, Dolores Ibárruri «la pasionaria»
Estat Català, f.1922
Fransesc Macià
Unión Patriótica, f.1923
partit polític corporativista creat per Primo de Rivera. Entre la seva base social compta amb els funcionaris, els catòlics, els militars i els terratinents
Consell del Treball, f.1929
també anomenat Organització Corporativa Nacional. Sindicat vertical que establia «comités paritaris» d’ obrers i empresaris (amb representació equitativa entre empresaris i treballadors en les negociacions). Reglamentava salaris i condicions laborals. Situava la negociació entre treballadors i empresaris sota control governamental