Level 11 Level 13
Level 12

Parenting Expert - trudniejsze słówka i zwroty


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
have the nerve to do sth
mieć czelność coś zrobić
raise
wychowywać
parenting
wychowanie (dzieci)
who the hell do you think you are
za kogo ty się, do cholery, uważasz
degree in sth
dyplom z czegoś
early childhood education
pedagogika wczesnoszkolna/przedszkolna
advice
rada, porada
chores
obowiązki, prace domowe
reward
nagradzać
smug
zadowolony z siebie
rambunctious
hałaśliwy (Am., pot. o dziecku)
quiet zone
strefa ciszy
keep it down
być cicho
set aside
rezerwować, odkładać na bok
mind one's business
pilnować swojego nosa, nie wtrącać się
establish
zakładać, ustanawiać, ustalać, nawiązywać
fuck you
pierdol się
talk down to sb
traktować kogoś z góry, mówić do kogoś z wyższością
bullshit
pierdoły, chrzanienie, gówno prawda
almighty
wszechmogący
host
prowadzić, być gospodarzem, gościć