Level 5 Level 7
Level 6

Global Wealth Inequality - słówka i zwroty


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wealth
zamożność, bogactwo
inequality
nierówność
focus
uwaga, nacisk
strike sb
uderzać kogoś, robić na kimś wrażenie
reliable source
wiarygodne źródło
the UN
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
be out of whack
szwankować
graph
wykres
even
równy
barely
ledwo, ledwie
meanwhile
tymczasem
roughly
z grubsza, mniej więcej
vast majority
przeważająca większość
accumulate
gromadzić
aircraft
samolot, śmigłowiec, szybowiec, balon
commercial
komercyjny, handlowy
combined
łącznie, wspólnie, razem
gap
przepaść, luka, różnica, przerwa
compensate
rekompensować, wyrównywać, wypłacać odszkodowanie
aid
pomoc, wsparcie
tax avoidance
uchylanie się od płacenia podatków
trade mispricing
manipulacja cenowa w handlu
debt service
obsługa długu
loan
pożyczka, kredyt
pay off
spłacić
rule
zasada, przepis
impose
narzucać (np. swoją wolę), ustanawiać, nakładać
resources
zasoby
cheap labour
tania siła robocza
calculate
obliczać, wyliczać
billion
miliard
trillion
bilion (1000 miliardów)
government
rząd
develop
rozwijać (się)