13 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
遮的冊為啥物欲送予阮?
Tsia-ê tsheh uī-siánn-mih beh sàng hōo guán?
因為恁真古錐。
In-uī lín tsin kóo-tsui.
遮的葡萄為啥物欲送予?
Tsia-ê phû-tô uī-siánn-mih beh sàng hōo in?
因為足想欲食葡萄。
In-uī in tsiok siūnn-beh tsia̍h phû-tô.
遐的帽仔為啥物遐爾垃圾?
Hia-ê bō-á uī-siánn-mih hiah-nī lah-sap?
因為落佇塗跤矣。
In-uī in lak tī thôo-kha--ah.
遐的屜仔為啥物遐爾亂?
Hia-ê thuah-á uī-siánn-mih hiah-nī luān?
因為阮無整理。
In-uī guán bô tsíng-lí.
為啥物欲買遐的花予恁?
In uī-siánn-mih beh bé hia-ê hue hōo lín?
因為阮足想欲種花。
In-uī guán tsiok siūnn-beh tsìng-hue.
恁為啥物欲食藥仔?
Lín uī-siánn-mih beh tsia̍h io̍h-á?
因為阮攏感冒矣。
In-uī guán lóng kám-mōo--ah.
為啥物欲走矣?
In uī-siánn-mih beh tsáu--ah?