Level 2 Level 4
Level 3

Art, Education, Biography


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
senior
người lớn tuổi
dementia
bệnh sa sút trí tuệ
debilitating
làm suy nhược
alternative
thay thế
neurologist
nhà thần kinh học
cognitive
liên quan đến nhận thức
agitation
sự bất an
disruptive
phá vỡ
redirect
thay đổi phương hướng
choral
thuộc đội hợp xướng
penchant
thiên hướng
shrewd
khôn ngoan
be adept at
tinh thông
uphold
duy trì
humanitarian
thuộc chủ nghĩa nhân đạo
ideal
lý tưởng
overshadow
che bóng, làm lu mờ
obscure
tối mờ, không rõ nghĩa
integrate
tích hợp
epitomise
thể hiện tốt nhất
synthesis
sự tổng hợp/kết hợp
transcendentalist
người theo chủ nghĩa siêu việt
in the vicinity
vùng lân cận của
tenet
nguyên lý, giáo lý
triumphant
thắng lợi/thành công
premiere
buổi công chiếu
posthumous
xảy ra sau khi chết
citizenship
quyền công dân
populace
công chúng, quần chúng
in stark contrast to
trái ngược hoàn toàn với
defer to
chiều theo, làm theo
implement
thi hành
allow for
tính đến, chú ý đến
acceleration
sự tăng tốc
enrichment
sự làm phong phú
superficially
nhìn từ bề ngoài, vẻ ngoài
inevitably
không thể tránh khỏi
in question
đang được bàn luận
acclimatise
thích nghi, làm quen
put in place
thực hiện, thi hành
tailor
phù hợp, đáp ứng nhu cầu
lock-step
theo sát, cứng nhắc
sign language
ngôn ngữ ký hiệu
bilingualism
khả năng nói hai ngôn ngữ
toddler
trẻ mới biết đi
retain
giữ lại, nhớ được
logical-mathematical
thuộc về toán học logic
bodily-kinaesthetic
thuộc vận động cơ thể
interpersonal
thuộc về giao tiếp
intrapersonal
thuộc về nội tâm
well-rounded
toàn diện
cater
đáp ứng
autism
chứng tự kỷ
empower
làm cho có khả năng