Level 4 Level 6
Level 5

Language, Linguistic


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dialect
phương ngữ
slang
tiếng lóng
plague
ám ảnh
sociolinguist
nhà ngôn ngữ học xã hội
flawed
thiếu sót
mutually
lẫn nhau
comprehensible
có thể hiểu được
vernacular
tiếng mẹ đẻ
resemblance
sự tương đồng
pertinent
thích hợp
designate
chỉ định
idiomatic
thuộc thành ngữ
Anglophone
người sử dụng tiếng Anh
elevate
nâng lên
fall out of use
không còn được sử dụng
hail from
tới từ
comprehension
sự nhận thức
learned
cần tích luỹ kiến thức
rest on
dựa vào
logical
hợp logic
descern
nhận thức
interpret
hiểu, dịch/giải thích
non-auditory
không có âm thanh
pidgin
tiếng bồi
enroachment
sự xâm lấn
bartering
hàng đổi hàng
plantation
đồn điền quy mô lớn
seize
bắt giữ
folklorist
nhà nghiên cứu truyền thống dân gian
approximated
xấp xỉ
part of speech
từ loại
spontaneously
tự ý, tự phát
superficial
hời hợt, nông cạn
indispensable
rất cần thiết
colloquial
thông tục
creole
ngôn ngữ creole
physical
thuộc về vật chất
acquisition
sự tiếp nhận
vocal
bằng lời
primate
động vật linh trưởng
mimic
bắt chước
posit
ấn định
bipedal
có hai chân
alliance
liên minh
foe
kẻ thù
divine
thiêng liêng, thần thánh
supernatural
siêu nhiên
deity
thần
proponent
người ủng hộ
mutation
sự đột biến
dismiss
gạt bỏ, phủ định
mounting
tăng lên
oral tradition
truyền miệng
document
ghi chép lại
aristocrat
nhà quý tộc
impart
truyền đạt
stylistic
văn phong
consistency
tính nhất quán
blockbuster
tác phẩm bom tấn
staple
sản phẩm chủ yếu