Level 16 Level 18
Level 17

Phrases 2


26 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å spise
to eat
jeg spiser når jeg er sulten
I eat when I am hungry
å lese
to read
jeg leser en bok
I read a book
å høre
to hear
hører du hva jeg sier?
Hear (do you hear) you what I say ?
å snakke
to speak
De snakker norsk
they speak norwegian
å skrive
to write
hun skriver en bok
she writes (is writing) a book
å like
to like
Han liker ikke melk
He likes not (does not like) milk
å spille
to play
Skal du spille fotball på onsdag ?
Shall you play football on wednesday?
Å kunne
To be able (to can)
Jeg kan vaske opp
I can wash up (I can do the dishes)
Å sove
To sleep.
Sover du?
Sleep you ? (Are you sleeping?)
å mene
to mean
hun mener alltid masse om alting
she means always lots about everything (she should shut it)
å prøve
to try
de prøver å lage mat
they try to make food
Å være meg
To be me
Å være hjemme
To be (at) home
Er du på jobb?
Are you on (at) work?
Du var i England i går
You were in England yesterday