Level 5 Level 7
Level 6

Phrases 1


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Du lærer norsk.
You learn norwegian.
Snakker
speak
Jeg snakker norsk
I speak norwegian
å lese
to read
Du liker å lese TIME magazine
You like to read TIME magazine
å drikke
to drink
Jeg er tørst. Jeg trenger å drikke vann.
I am thirsty. I need to drink water.
Kan du stave navnet mitt?
Can you spell my name?
Å kjøre
To drive.
Å bytte
to change
Kan du bytte lyspæren?
Can you change the lightbulb?
å bygge
to build
Du bygger et CD-bord. De bygger et hus.
You build a CD-table. They build a house.
Hvor skal vi reise neste ferie?
Where shall we travel next holiday?
Å vaske
To wash
Har du vasket hendene?
Have you washed (the hands) your hands?
Å sove
To sleep.
Du sover lenge.
You sleep (for a) long (time)
Hun skriker når jeg går.
She screams (shouts) when I leave.
hvem lager te?
who makes (is making) tea?
Vi kaster alle tingene mine.
We throw (away) all my things (belongings)
Skal vi gå på kino og se Bond?
Shal we go on (go to) cinema and see Bond
Vi flyr med Ryanair når vi skal til Norge
We fly (are flying) with Ryanair when we shall to Norway
Jeg må lære å kjøre bil.
I must learn to drive (car)
Du må vaske opp
You must wash up
Han gjør ingenting.
He does (is doing) nothing