Level 1 Level 3
Level 2

Oznaczenia i rodzaje gaśnic


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A
Do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu (np. drewno, papier, guma)
B
Do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu (np. benzyna, polietylen, smoła)
C
Do gaszenia pożarów gazów palnych (np. metan, acetylen, propan)
D
Do gaszenia pożarów metali palnych (np. magnez, sód, uran)
F
Do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (np. oleje, tłuszcze)
wodna
Gaśnica schładzająca płonące materiały za pomocą wody
proszkowa
Gaśnica w postaci proszków fosforanowych gaszą pożary typu ABC, a postaci proszków węglanowych BC
pianowa
Gaśnice gasząca pożary typu AB
śniegowa
Gaśnica gaszące pożary BC oraz urządzenia pod napięciem. Nie powodują uszkodzeń chemicznych i nie brudzą, jednak mogą wywołać szok termiczny gaszonych urządzeń. Podwyższają również dwutlenku węgla, który powyżej 5% jest szkodliwy dla człowieka
Czyste środki gaśnicze
Umożliwiają gaszenie pożarów typu AB, BC lub BCF. W przeciwieństwie do gaśnic pianowych i proszkowych, nie brudzą i nie powodują dodatkowych uszkodzeń, a w porównaniu do gaśnic śniegowych, nie powodują szoku termicznego i nie wypierają tlenu z pomieszczenia.