Level 6 Level 8
Level 7

Procesor I


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Central Processing Unit
CPU (skrót)
Accelerated Processing Unit
APU (skrót)
BU (Bus Unit)
Układ sterujący magistralami
IU (Instruction Unit)
Dekoder instrukcji
AU (Adressing Unit)
Jednostka adresowa, która obsługuje pobieranie argumentów rozkazu
MMU (Memory Managment Unit)
Moduł zarządzania dostępem do pamięci fizycznej żądanej przez CPU
EU (Execution Unit)
Układ wykonawczy do którego trafiają rozkodowane instrukcje
ALU (Arythemtic Logic Unit)
Jednostka wykonująca obliczenia stałoprzecinkowe
FPU (Floating Point Unit)
Jednostka wykonująca obliczenia zmiennoprzecinkowe
Wielozadaniowość (multitasking)
Pozwala na wykonywanie wielu procesów naraz. Zwykle za jego poprawną realizację odpowiedzialne jest jądro systemu operacyjnego.
Wielowątkowość
Jest to cecha systemu operacyjnego, dzięki której w ramach jednego procesu może być wykonywane kilka wątków. Nowe wątki to kolejne ciągi instrukcji wykonywane oddzielnie.
Simplex
Dane mogą być wysyłane tylko w jednym kierunku.
Half-Duplex
Podczas gdy jedna strona przesyła, druga może tylko odbierać, i na odwrót (jak działanie krótkofalówki).
Full duplex
Pozwala na jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych (jak rozmowa przez telefon).