Level 9 Level 11
Level 10

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Å fylle ut
Запълвам
Å invitere
Каня, поканвам
Å komme ut
Излизам
Å lese inn
Записвам
Å lete
Търся
Å låne
Давам/Взимам на заем
Å reise
Пътувам
Å reise bort
Отпътувам, отдалечавам се
Å slå
Удрям, затръшквам
Å spille
Играя ( за спорт)
Å ta
Вземам, хващам, приемам
Å veie
Тежа
Å finne
Намирам
Å fortelle
Разказвам
Å følge
Следвам, придружавам
Å eksportere
Изнасям (стоки)
Å importere
Внасям
Å leve
Живея, преживявам
Å oppleve
Изживявам
Å stoppe
Спирам
Å variere
Варирам
Å bestemme
Решавам
Å delta
Участвам
Å diskutere
Дискутирам
Å forsøke
Опитвам