Level 2 Level 4
Level 3

New level


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Å bake
Пека
Å bestille
Поръчвам
Å gjespe
Прозявам се
Å møte
Срещам
Å ringe
Звъня, обаждам се
Å skulle
Ще, ще трябва
Å stå opp
Ставам, изправям се
Å vente
Чакам
Å ville
Искам, Ще