Level 5 Level 7
Level 6

New level


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Å finne
Намирам
Å fortelle
Разказвам
Å følge
Следвам, придружавам
Å eksportere
Изнасям (стоки)
Å importere
Внасям
Å leve
Живея, преживявам
Å oppleve
Изживявам
Å stoppe
Спирам
Å variere
Варирам