Level 7 Level 9
Level 8

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Å binde
Връзвам, свързвам
Å bråke
Правя шум
Å dele
Деля, споделям, раздробявам
Å drømme
Сънувам
Å flytte
Местя, премествам
Å forklare
Обяснявам
Å ha råd til
Да мога да си позволя ( да си купя нещо)
Å henge
Вися, окачвам
Å holde
Държа, задържам, спазвам
Å klare
Справям се, пояснявам
Å selge
Продавам
Å studere
Уча, изучавам
Å synes
Смятам, струва ми се, изглежда
Ta hensyn til
Да внимавам (с някого/нещо),
Å virke
Действа, въздейства