Level 2
Level 1

Taloustieto 1


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mikrotalous
talouden tarkastelu yrityksen tai kotitalouden tasolla
makrotalous
talouskehityksen tarkastelu kansantalouden tasolla
tarpeet
kuluttajien näkemys siitä, mitä tavaroita ja palveluita he haluavat hankkia
perustarpeet ja fyysiset tarpeet
jossakin määrin pakollisia tai mahdollistavat inhimillisen elämisen
yhteiskunnallinen tarve
tarpeita, jotka liittyvät itsemme toteuttamiseen
tuotanto
tuloksena syntyy hyödykkeitä, jotka välittömästi tai välillisesti tyydyttävät ihmisten tarpeita.
niukkuus
halujen ja mahdollisuuksien ristiriitaa
arvonlisämenetelmä
jokaisen yrityksen vaikutus bruttokansantuotteeseen tulee sen tuottaman arvonlisän kautta
loppukäytäntömenetelmä
tuotettujen lopputuotteiden rahamääräisenä summana
kulutusmenot
menot, jotka käytetään tavaroiden ja palvelujen välittömään kuluttamiseen eikä uuteen tuotantoon
huoltotase
kansantalouden tarjonnan ja kysynnän tase, josta näkyy kokonaistuotannon ja tuonnin määrä sekä kokonaisinvestoinnit ja viennin määrä
kokonaistarjonta
kotimainen tarjonta yhdistettynä tuontiin
kokonaiskysyntä
kaikkien kulutusmenojen, investointien ja viennin summa
harmaa talous
kirjanpidon ja verotuksen ulkopuolelle jäävä taloudellinen toiminta
kulutushyödyke
tuote tai palvelu, joka käytetään välittömästi tai sitä voidaan käyttää pitkän aikaa.
kertakulutushyödyke
heti käytettäväksi tarkoitettu tuote
kestokulutushyödyke
säännöllisesti käytettävä tuote
investointihyödyke
hyödyke, jonka avulla laajennetaan tai parannetaan tuotantoa
välituote
yrityksen toiselta yritykseltä ostamia tuotteita, joita se käyttää tuotantonsa osana
lopputuote
tuotteet, jotka kuluttajat voivat käyttää kulutukseensa tai yritykset voivat investoida
maksuhäiriö
jättää laskun maksamatta
tasalyhenteinen laina
lyhennyksen määrä vakio koko laina-ajan. Lyhennyksen lisäksi maksetaan lainalle korkoa, jonka vuoksi lainan alkupuolella maksettava kuukausierä (lyhennys + korot) on suurempi kuin lainan loppupuolella. Jos korko muuttuu laina-aikana, vaikuttaa se kuukausierän suuruuteen, ei lähtökohtaisesti laina-aikaan.
kiinteä tasaerälaina
pankille maksettava kuukausierä on aina vakio, mutta laina-aika vaihtelee viitekoron muutoksen mukana.
tavallinen annuiteettilaina
maksuerä on kiinteä koko laina-ajan, jos korko pysyy koko laina-ajan muuttumattomana. Jos korko muuttuu, maksuerän suuruus muuttuu, mutta laina-aika pysyy ennallaan.
viitekorko
luovat pohjan lainasta perittävälle korolle
marginaali
Viitekoron päälle lisätään aina myös ——, joka tuo tuloa pankille
tuotannontekijöitä
työ, raaka-aineet, pääoma
kansantalous
kotitalouksien, yritysten, rahoituslaitosten ja julkisen sektorin kokonaisuus, taloudellisen toiminnan kokonaisuus yhden valtion alueella
bruttokansantuote (BKT)
kansantalouden vuoden aikana tuottamien lopputuotteiden rahamääräistä arvoa
nimellishintainen, käypähintainen
lasketaan käyttäen voimassaolevia hintoja
reaalihintainen
inflaatiosta johtuva hintatason nousun vaikutus eliminoidaan
nettokansantuote
bruttokansantuotteeseen nähden poistettu pääomakannan kulumisen arvo
kansantulo
mittaa maassa maksettujen tuotannontekijätulojen arvoa
HDI (Human Development Index)
ottaa BKT:n lisäksi huomioon myös koulutustason ja eliniän
GPI (Genuine Progress Indicator)
ottaa huomioon tulonjaon tasa-arvoisuuden ja talouskasvun kestävyyden. Painotetaan yksityistä kulutusta, eli yksilön mahdollisuutta kuluttaa. Huomioidaan rikollisuuden ja ympäristön pilaantumisen vaikutukset ja kotityön arvo.
ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare)
Mittaa asukasta kohti laskettua kulutusta, johon lisätään kotitaloustyöt ja julkiset palvelut sekä vähennetään mm. ympäristöhaitat, kestokulutustavaroiden osto, työmatkojen pidentyminen, ympäristön moninaisuuden vähentyminen, uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö jne.