Level 1 Level 3
Level 2

Taloustieto 2


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
elinkeinovapaus
oikeus harjoittaa vapaasti mitä tahansa laillista elinkeinoa
mikroyritys
henkilöstö < 10 ja joko vuosiliikevaihto ≤ 2 M€ tai taseen loppusumma ≤ 2 M€
pieni yritys
henkilöstö < 50 ja joko vuosiliikevaihto ≤ 10 M€ tai taseen loppusumma 10 M€
PK-yritys
henkilöstö < 250 ja joko vuosiliikevaihto ≤ 50 M€ tai taseen loppusumma ≤ 43 M€
liikeidea
yrityksen tuotteista ja palveluista, asiakasryhmistä ja toimintatavoista kertova idea
toiminta-ajatus
kertoo yrityksen syyn olla olemassa (mitä, kenelle ja miten?)
rahoitus
tapa hankkia yritykselle pääomaa esim. lainaamalla tai myymällä yhtiön osakkeita
sisäinen yrittäjyys
yrittävyys, yrittäjäasenne, käytännössä aktiivinen ote kaikesta, mitä tekee esim. opinnoissa tai työelämässä
elinkeinolupa
jotkut elinkeinot kuten lääkkeiden valmistus tai kaivostoiminnan aloittaminen edellyttävät Suomessa —lupaa
franchise-yritys
pääyhtiön tuotemerkillä ja toimintamallilla toimiva yritysketjun osa
riski
liiketoimintaan liittyvät epävarmuustekijät
Pankkilaina
suhteellisen yleinen lainan muoto myös yrityksillä. Haasteena varsinkin aloittavalla yrityksellä saattavat olla pankin vaatimat vakuudet
Joukkorahoitus
suuri joukko osallistuu rahoitukseen yleensä pienellä summalla. Käytännössä toteutetaan netin välityksellä. Rahoitus voi olla toteutettu joko lainana tai osakesijoituksena
Joukkovelkakirjalaina
monelta taholta kerätty laina, jossa yritys maksaa lainaajille vuosittaista korkoa. Lainasumma maksetaan yleensä takaisin kokonaisuudessaan vasta laina-ajan päättyessä. Houkuttelevuutta lisää jälkimarkkinakelpoisuus, eli mahdollisuus myydä laina laina-aikana
Bullet-luotto
laina, jonka takaisinmaksu tapahtuu yhtenä eränä erääntymishetkellä, eli laina-aikana siitä maksetaan vain korkoa. Sopii esimerkiksi asunnon tai asunnon vaihtoon. Jos uusi asunto tai auto pitäisi ostaa heti ja vanha ei ole mennyt vielä kaupaksi, voit ottaa bullet-lainan. Kun vanha asunto tai auto on myyty, laina maksetaan takaisin
Optiolaina
muuten tavallinen laina, mutta lainanantaja saa mahdollisuuden (option) ostaa yrityksen osakkeita tiettyyn ennalta määrättyyn hintaan. Jos yrityksen osakkeen arvo markkinoilla on suotuisa, eli optiohintaa korkeampi, kannattaa osto-optio käyttää
Vaihtovelkakirjalaina
lainanantaja voi laina-ajan loppuessa päättää, haluaako yrityksen maksavan hänelle lainatut rahat ja koron, vai antavan sovitun määrän yrityksen osakkeita
Leasing
eräänlaista vuokraamista: yritys maksaa esim. kopiokoneesta kuukausittaista korvausta määräajan. Sopimuksen päätyttyä yritys voi usein lunastaa laitteen itselleen
TyEl-takaisinlainaus
yrityksen palkoista maksamia työeläkemaksuja voi lainata ”takaisin”, korkoa vastaan luonnollisesti. Lainan suuruus määräytyy maksettujen eläkemaksujen mukaan, jonka vuoksi lainamuoto on käytettävissä vasta kun yritys on toiminut joitakin vuosia
Venture capital
rahoitusta, joka on suunnattu alkuvaiheessa oleville, keskimääräistä paremman menestyspotentiaalin omaaville yrityksille
konserni
emo- ja tytäryhtiöiden yhteenliittymä, jossa emoyhtiö omistaa yli puolet toisesta yrityksestä eli tytäryhtiöstä
markkinointi
toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä
vaikuttajamarkkinointi
mainonnan muoto, jossa haluttu kohderyhmä tavoitetaan sitä koskettavan henkilöbrändin eli vaikuttajan kautta
patentti
viranomaisen immateriaalioikeuteen kuuluvalla —oikeudella antama määräaikainen yksinoikeus jostakin keksinnöstä hyötymiseen
tavaramerkki
merkki, jonka avulla tavarat tai palvelut voidaan yhdistää niiden liikkeellelaskijaan (esim. sana, kuvio, iskulause tai niiden yhdistelmä)
ilmastonmuutos
merkittävä pitkän aikavälin muutos globaalissa tai paikallisessa ilmastossa
kestävä kehitys
paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on
brändi
tuote tai tuotemerkki, yritys, henkilö tai muu vastaava, jolle on syntynyt tai esim. markkinoinnin avulla luotu laaha, yleensä myönteinen, tunnettuus.
brändin arvo
muodostuu nimen tai logon tunnettuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, brändin mukanaan tuomasta laadun tunteesta ja brändiin liitetyistä mielikuvista
hyvinvointivaltio
valtiomuoto, jonka kansalaisilla on korkea elintaso ja hyvin järjestetty sosiaaliturva
sponsorointi
tapahtuman, toiminnan, henkilön tai organisaation tukemista joko rahallisesti tai tarjoamalla tuotteita ja palveluita
innovaatio
jokin uusi tai olennaisesti parannettu, taloudellisesti hyödyllinen tuote, prosessi, palvelu tai keksintö
liiketoimintamalli
kuvaus keskeisistä liiketoiminnan menestystekijöistä sekä niiden välisistä riippuvuussuhteista, joilla luodaan arvoa osakkeenomistajille
tuoteosaaminen
yrittäjän kyky muuntaa liikeidea kilpailukykyiseksi tuotteeksi
toiminimi
yksittäisen elinkeinonharjoittajan yritysmuoto; myös elinkeinonharjoittajan käyttämä nimi yrityksestään
avoin yhtiö
yhtiömuoto, joka perustuu kahden tai useamman henkilön sopimukseen yhteisen elinkeinon harjoittamisesta
kommandiittiyhtiö
yritysmuoto, jossa omistajina on vastuunalaisia yhtiömiehiä, jotka vastaavat yrityksen veloista kuin omista veloistaan, sekä äänettömiä yhtiömiehiä, jotka vastaavat yrityksen veloista vain siihen sijoittamillaan varoilla
osakeyhtiö
yritysmuoto, jossa osakkaat ovat vastuussa yrityksen veloista vain sen osakkeisiin sijoittamallaan määrällä
osuuskunta
yritysmuoto, jonka tarkoituksena on jäsentensä tukeminen siinä suhteessa kuin jäsenet käyttävät sen palveluja; jäsenten omistama taloudellista toimintaa harjoittava yhteisö