Level 2
Level 3

Taloustieto 3


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Liikevaihto
varsinaisen toiminnan myyntituotot - myönnetyt alennukset - välittömästi myynnin määrään perustuvat verot (myyntitulojen summa)
Vastaavaa
kuuluu sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia varoja
vastattavaa
kuuluu omaa ja vierasta pääomaa
omavaraisuusaste
oma pääoma / (oma pääoma + vieras pääoma)
Quick Ratio
(kassa- ja rahoitusarvopaperit + lyhytaikaiset saamiset) / lyhytaikaiset velat yhteensä
Muuttuva kustannus
kustannus muuttuu tuotannon määrän muuttuessa
Kiinteä kustannus
kustannus ei muutu, vaikka tuotannon määrä muuttuu
bruttokate
liikevaihdosta vähennetään muuttuvat kulut
käyttökate
kun bruttokatteesta vähennetään kiinteät kulut
tase
yrityksen varallisuus
Oman pääoman tuottoaste (ROE)
tulos / oma pääoma
kannattavuusongelma
liian suuret kulut suhteessa tuottoihin
vakavaraisuusongelma
liian suuret velat
maksuvalmiusongelma
kassasta loppuvat rahat
bruttotulot (kansantalous)
tuotannontekijätulot + saadut tulonsiirrot
käytettävissä olevat tulot (kansantalous)
bruttotulot - maksetut tulonsiirrot
työtulo (kansantalous)
palkkatulot + yrittäjätulot
tuotannontekijätulot (kansantalous)
työtulo + omaisuustulot
kotitalouksien säästämisaste
kotitalouksien säästö / käytettävissä oleva nettotulo